mandag 1. august 2016

Læring og IKT


Læring, IKT og nye landsmenn av Anne-Grethe Johansen

På elevsiden.no (2003)er det en artikkel av Sven Oscar Lindbäck. Professoren i pedagogikk mener at læring består i hovedsak av tre hovedkomponenter: Innlæring, overføring og gjenhenting.
Mine elever er en gruppe fra utviklingsland hvor kjennskap til IKT ikke har vært i fokus i opplæringa i hjemlandet. De har mye å forholde seg til det norske systemet, og datateknologien skal også ha sin plass. Vi lever tross alt i en moderne verden hvor vi er avhengige i å forstå og bruke teknologien rundt oss. Dette er voksne elever som ønsker å lære norsk, samt forstå og integrere seg i det norske samfunnet. I deres hjemland er ikke en pc allemannseie, og de som har hatt tilgang til en har måttet forholde seg til et kontrollert og retusjert internett.
Med dette som utgangspunkt kan en tenke seg at her er det en del utfordringer. Innlæringa ved bruk av pc starter på et helt på et grunnleggende stadium. Her er det lite å gjenhente eller som er overførbart fra tidligere læring.
Oppstarten blir å håndtere det elementære: Slå på pc og finne ut hvordan musepeker kan åpne og lukke faner. Hvordan søke informasjon ved hjelp av en søkemotor er også viktig. Jeg tenker at det å benytte seg av mail både gir skrivetrening, samt at det er hensiktsmessig å kunne benytte dette verktøyet i dagens samfunn. Det å lære norsk innebærer tekstskaping og her tenker jeg at samskriving kan være nyttig. Argumentet til nettkurset jeg tar er at «mange tenker bedre enn én», så her kan elevene støtte seg til og få hjelp av hverandre. Videre sies det at man kan produsere innhold mer effektivt om en ser bidragene til hverandre. Lærer kan også kommentere underveis. Dette blir jo også prosessorientert skriving. Innkjøring til samskriving må selvfølgelig skje i klasserommet, og en videre tanke er at elevene kan jobbe hjemme med dette. Nå er det ikke sånn at alle har tilgang til pc, men kanskje læringsstedet kan bistå med utlån for en periode. Etter hvert vil elevene forhåpentligvis bli trygge på bruk av IKT, slik at de kan utvikle seg videre og overføre lærdommen til neste stadium. Bruk av IKT bidrar til variasjon i undervisninga som igjen er en motivasjonsfaktor.

Kilde: http://www.elevsiden.no/laering/1098311382

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar